Vanliga frågor

VUXENSKOLA

 

Hur ansöker jag till gymnasial vuxenutbildning?
Du ansöker om en utbildningsplats via vuxenutbildningen i den hemkommun där du är folkbokförd. Vi har avtal med ett flertal kommuner i Sverige. Det är alltid din hemkommun som avgör om du blir beviljad utbildning eller inte.

 

Vilken behörighet krävs för att få läsa gymnasial vuxenutbildning?
För att få studera på gymnasial nivå ska du vara folkbokförd i den kommun där du söker utbildningen. Det är din kommun som godkänner eller ger avslag på de kurser du har sökt. Om du fyller 20 år under året får du börja studera från och med andra kalenderhalvåret (hösten).

 

Vad kostar det? 
Våra utbildningar är kostnadsfria, men du måste själv bekosta kurslitteraturen. Böckerna finns ofta att låna eller så kan du köpa begagnade böcker av f.d. elever.

 

Kan jag söka studiemedel?
Ja de flesta av våra utbildningar är studiemedelsberättigade. Du kan söka studiestöd från CSN för hel- eller deltidsstudier. Läs mer och sök på www.csn.se.

 

Hur fungerar det med betyg?
Betyg ges efter varje avslutad kurs med Skolverkets nationella bedömning A – F. Du beställer ditt betyg från vuxenutbildningen i din kommun.

 

Vad är APL?
APL betyder arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Den är obligatorisk i några av kurserna.

 

Jag har arbetat länge inom vården. Kan jag tillgodoräkna mig den kunskapen?
Ja, du kan validera dina kunskaper. Det betyder att dina erfarenheter och kunskaper blir dokumenterade och betygsatta. Därmed kan ofta utbildningstiden förkortas. Den här bedömningen görs när du blivit antagen.

 

Kan jag arbeta samtidigt som jag studerar?
Ja, men du måste avsätta tid för dina studier och även för APL. Vi rekommenderar inte ett heltidsarbete under studieperioden.

 

När får jag besked om jag blivit antagen?
För vuxenutbildning skickar vi en kallelse till de elever som blivit antagna ca 1 vecka före kursstart, för utbildning på yrkeshögskolan skickas antagningsbesked ut i god tid före kursstart. På kallelsen framgår det vilken skola du blivit antagen till. Litteraturlista får du vid kursstart av din lärare. Köp inga böcker innan du blivit antagen, utan vänta till kursstarten. Undrar du något kring antagningen kontaktar du vuxenutbildningen i din hemkommun.

 

Kan jag söka flera kurspaket? 
Nej, du kan bara ansöka till ett kurspaket, alltså inga andrahandsval.

 

Kan jag läsa i en annan kommun än den jag är skriven i?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser t.ex. i Stockholms stad måste du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som godkänner eller avslår kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun ska yttra sig.

 

Kan jag studera på distans?
Många av våra utbildningar kan du läsa på distans och då läser du mestadels själv via vår webbaserade lärplattform itslearning, där du har tillgång till dina kurser dygnets alla timmar. I några kurser ingår det fyra veckors APL (praktik) och ibland ingår även vissa obligatoriska praktiska moment och då behöver du vara på plats.

 

 

YRKESHÖGSKOLA

 

Hur ansöker jag?
Vi lägger ut söklänkar på vår hemsida när kurserna är sökbara. Det brukar oftast ske under våren och mellan februari till april.

 

När får jag besked om jag blivit antagen?
Under mitten av juni skickar vi ett mejl till alla sökande och ber dem om att logga in på sitt konto för att få mer information. Alla som har sökt får detta mejl. Där finns mer information om reservplatser etc.

 

Vad är LIA (lärande i arbete)?
Lärande i arbete innebär att en del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser. Studenterna får under handledning möjlighet att utveckla sina kunskaper från skolan.

 

Kan jag söka flera utbildningar?
Ja du kan söka flera utbildningar och på flera orter.

 

Vad kostar det? 
Våra utbildningar är kostnadsfria, men du måste själv bekosta viss kurslitteratur, medan enstaka litteratur erhålls från skolan. Litteraturlista delas ut på uppropsdagen. Böckerna finns ofta att låna eller så kan du köpa begagnade böcker av f.d. elever.

 

Kan jag söka studiemedel?
Ja de flesta av våra utbildningar är studiemedelsberättigade. Du kan söka studiestöd från CSN för hel- eller deltidsstudier. Läs mer och sök på www.csn.se.

 

Finns det någon åldersgräns för att ansöka till yrkeshögskolan?
Nej vi har ingen åldersgräns, men CSN har åldersbestämmelser när det gäller studiemedel från CSN.

 

Vad krävs för att bli antagen?
Du måste ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Reglerna är generösa och sökanden med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven. På våra utbildningar har vi även krav på särskilda förkunskaper och det varierar beroende på utbildning. Exempelvis finns vissa krav på särskilda kurser på gymnasiet, men även arbetslivserfarenhet. Mer information finns på vår hemsida.