Vi byter adress på vår skola i Täby from den 4 januari.

Vi byter adress på vår skola i Täby from den 4 januari till följande adress i Danderyd:

Vendevägen 90, 182 32 Danderyd