Vård-SFI i Nacka från januari

Resurs 42@33.33x.jpg
I januari 2018 startar Medlearn i Nacka Vård-SFI. Utbildningen är en kombinationsutbildning på heltid där eleverna under ett år läser till undersköterska samtidigt som de läser svenska på SFI-nivå.

Initiativet till studieupplägget togs av rektor Sirpa Piiranen som poängterar att behovet har adresserats från flera håll.

  • Jag är glad att vi nu kan erbjuda studieupplägget från januari. Både kommun och arbetsgivare har efterfrågat det och Medlearn i Göteborg har erbjudit ett liknande upplägg under en tid och med goda resultat. I somras examinerades den första kullen elever från Lerum och av dem har majoriteten redan fått jobb. Vi har därför under hösten kört en pilot på detta upplägg på vår skola i Kista under ledning av min kollega rektor Maria Virtanen, också med gott resultat. Vi tror på det här och vi har redan sökande till kursstarten i januari.

 
Det var under våren som Sirpa Piiranen tog kontakt med A2B som erbjuder SFI-studier i Nacka för att undersöka om ett samarbete kunde komma till stånd. De båda skolorna ligger inte långt från varandra och tanken är att de studerande läser svenska språket två dagar i veckan på A2B och vårdkurser tre dagar i veckan på Medlearn. Hela utbildningen är på ett år och på heltid. Under hela utbildningstiden får eleverna praktisera både språk och vårdyrket.

  • Att eleverna behärskar det svenska språket är en förutsättning för att de ska kunna få in en fot på arbetsmarknaden, säger Sirpa Piiranen. Praktikperioden ger eleverna goda möjligheter att praktisera språket och knyta värdefulla kontakter. Många av våra elever brukar bli erbjudna jobb redan under utbildningen då det finns ett skriande behov av personal inom vården avslutar hon.


Utbildningen startar 8 januari 2018 och är sökbar på Nacka kommuns hemsida. Klicka här!

Läs mer om utbildningen och ansökan.  Klicka här! 
Har du frågor om utbildningen eller om du behöver hjälp att ansöka så är du välkommen att kontakta skolan.  klicka här! 

Du är också välkommen att besöka vår Sökstuga på Medlearn, Forumvägen 14, fredag den 15/12 kl. 13-15.