Utbildningar för Medlearns yrkeshögskola

Nyhet-logo-med-yH.png
I februari 2017 kom Myndigheten för Yrkeshögskolans beslut om vilka skolor som får bedriva utbildning hösten 2017 och hösten 2018. Vi på Medlearn är glada att få det fortsatta förtroendet att utbilda tandsköterskor och medicinska sekreterare.

De utbildningar som vi startar hösten 2017 är platsbundna utbildningar till tandsköterska i Stockholm, Västerås och Halmstad. Vi startar också samma utbildning på distans i Södertälje och Kungsbacka. Vi startar även i höst en platsbunden utbildning till medicinsk sekreterare i Västerås och ambulanssjukvårdare i Stockholm.

Vi har även beviljats att starta de platsbundna utbildningarna till tandsköterska i Stockholm och Västerås varje höst fram till och med 2021. Distansutbildningarna i Södertälje och Kungsbacka kommer att starta varje höst till och med 2019. Varje vår får vi nytt beslut av Myndigheten för Yrkeshögskolan om vi får bedriva ytterligare utbildningar.