Medlearn erbjuder vårdbiträdesutbildning som kompetensutveckling

Resurs 42@33.33x.jpg
Vårdbiträde blir ett yrke som kräver utbildning. Har dina medarbetare erfarenhet inom vård och omsorg men saknar formell utbildning?

Medlearn erbjuder nu arbetsgivare inom vård och omsorg kompetensutveckling för sin personal  som behöver formell kompetens för att arbeta som vårdbiträde. Utbildningen möjliggör 800 gymnasiepoäng. Vid behov kan man även komplettera med vår yrkessvenska för att stärka sina kunskaper i svenska språket.  Läs mer om vårdbiträdesutbildningen här.