Från liggande transporter till högtflygande framtidsplaner

1_mindre.jpg
Erik Elvgren och Karin Brännström tvekar inte en sekund. De känner båda att de har världens bästa jobb. Trots att de som ambulanssjukvårdare i jourläge bara har 90 sekunder på sig att gå från sömn till utryckning. Att varje uppdrag för med sig nya förutsättningar. Och ett stort ansvar för patienten som inte går att överlåta på någon annan. Men enligt Karin och Erik är det precis allt det som lockar och driver dem i sitt arbete. Att hela tiden lära sig nya saker och bli utmanad.

Erik och Karin gick båda Medlearns ambulanssjukvårdarutbildning. För Erik väcktes intresset av att stöta ihop med kollegor på ambulansen när han arbetade med liggande transporter. 

-När jag hittade YH-utbildningen var det som ett skänk från ovan, säger Erik och får medhåll av Karin som var med i den sista årskullen som kunde gå den kostnadsfria utbildningen.   

Stefan Sjögren som är utbildningens huvudlärare är förvånad över Yrkeshögskolans beslut att inte fortsätta erbjuda utbildningen eftersom det både finns en efterfrågan på arbetsmarknaden och många som vill söka. 

-Alla som har sökt jobb efter utbildningen arbetar idag inom ambulansen. Och det finns fortfarande behov av fler kollegor. Så det är lite svårt att förstå hur YH har resonerat, säger Stefan.

Förutom att köra ambulansen, arbetar ambulanssjukvårdaren även med den tekniska utrustningen och med ledning och kommunikation. En central del i arbetet är att med ett gott bemötande utföra god, säker omsorg och omvårdnad om patienterna. Fler moment kräver specifika kunskaper och finns med i den 40-veckor långa utbildningen.

 

- Jag älskar verkligen det här jobbet och utbildningen var väldigt bra, framförallt att kunna varva teori och praktik. Den avslutande praktiken på 8 veckor var nog det jag uppskattade allra mest, säger Karin. 

 

 4_mindre.jpg (1)

 

Nu hoppas Stefan på att YH-utbildningen till ambulanssjukvårdare kommer igång igen så snart som möjligt. Och hans tidigare studenter – numera hans kollegor, håller med. Ett omväxlande, fritt och ansvarsfullt jobb som ger meriter till många andra karriärer är något de starkt rekommenderar andra. Men de har själva inga planer på att byta jobb de närmaste åren, tvärt om. Snarare siktar de framåt mot de mest eftertraktade platserna inom ambulanssjukvården.

-Helikoptern, säger Erik med eftertryck. Det finns inte många platser i det teamet så det blir svårt, men tänk vilka arbetsdagar!