Vårdnära service - ett samarbete mellan Medlearn och Iris

Tillsammans har Medlearn och Iris skapat ett unikt utbildningskoncept inom vårdnära service som syftar till att lösa delar av personalbristen inom vård och omsorg och att få fler människor i arbete.

Svensk vård och omsorg kommer att behöva tusentals nya medarbetare de närmsta åren för att klara sitt uppdrag. Samtidigt har vi en hög arbetslöshet bland framför allt människor med lägre utbildning eller som nyligen kommit till Sverige.

Vårt erbjudande bidrar till att lösa kompetensförsörjningen och samtidigt höja kvaliteten i vården.Att arbeta inom vårdnära service kan vara ett första steg mot att skaffa sig en undersköterskekompetens.

 

Läs mer på vår kampanjsajt www.vårdnäraservice.se