Utbildningsformer

MedLearn bedriver utbildningar med fokus på vård, omsorg, tandvård och hälsa. Vi erbjuder utbildningar för vuxna på olika nivåer och även kompetensutveckling för branschen och arbetsgivare.

Varje år utbildar MedLearn ca 4 000 personer över hela Sverige inom följande utbildningsformer

  • MedLearn Vuxenskola erbjuder utbildningar för vuxna på gymnasial nivå. Utbildningarna bedrivs som kommunal vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning och våra uppdragsgivare är kommuner eller arbetsförmedlingen.
  • MedLearn Yrkeshögskola erbjuder yrkesutbildnignar som leder till yrkeshögskoleexamen. Utbildningarna är alla framtagna tillsammans med branschen och eleverna är därmed mycket efterfrågade på arbetsmarknaden.
  • MedLearn Högskola erbjuder läkarutbildning i samarbete med välrenomerade universitet i centraleuropa samt kurser och utbildnignar på Högskolenivå i samarbete med Björknes Högskola som ingår i samma koncern som MedLearn.
  • Kompetensutveckling för branschen erbjuds av MedLearn över hela Sverige. Vi erbjuder antingen hela eller delar av våra yrkesutbildningar som uppdragsutbildning eller andra fortbildningsutbildningar.