Undersköterska


MED-Sjukhus_475x190Att arbeta som undersköterska innebär att du har ett jobb där omvårdnad av andra människor är kärnan i arbetet. Som undersköterska kan du bland annat arbeta inom akutsjukvården, vårdcentraler, hemtjänst, äldreomsorg, psykiatri och gruppboende.

 • Undersköterska – arbetar på äldreboende, demensboende eller hemtjänsten och även på sjukhus eller sjukhem.
 • Vårdare – arbetar med personer med funktionsnedsättningar på gruppbostäder/servicebostäder.
 • Skötare – arbetar vid psykiatrisk klinik eller med personer med psykisk funktionsnedsättning.
 • Personliga assistenter – arbetar med stöd och omvårdnad till personer med funktionsnedsättning.
 • Boendestödjare – arbetar som personlig assistent men till flera personer som behöver hjälp vid flera tillfällen under en dag.

För att få anställning i någon av ovanstående yrkesgrupper krävs det att du har läst mellan 1350 – 1500 poäng av vård- och omsorgskurser. Antalet poäng varierar mellan olika kommuner. Då du möter människor som har behov av din hjälp är det viktigt att du har ett stort människointresse. Du behöver även ha tålamod och förmåga att förstå patienternas situation. Arbetet kan vara både fysiskt och psykiskt ansträngande men ger mycket tillbaka från de patienter du möter.

 

Studieform

 • Lärarledda genomgångar (När) – Du kan välja närstudier som innebär lärarledda genomgångar och handledning i våra trevliga kurslokaler. Där träffar du också studiekamraterna flera gånger i veckan.
 • Distansstudier (Distans) – Du kan välja distansstudier då du studerar på valfri plats. Du får personlig introduktion och hjälp med studierna. På din lärplattform hittar du studiehandledningar och arbetsuppgifter.
 • Flexstudier (Flex) – Du kan välja flexibla distansstudier och får då personlig introduktion och studiehjälp. På din lärplattform hittar du studiehandledningar och arbetsuppgifter. Vi har också regelbundna studieträffar.
 • Praktik (APL arbetsplatsförlagt lärande) – I utbildningen ingår praktik inom olika vårdområden. Det kan variera mellan olika kommuner men ingår ofta i de längre kurserna som omfattar 200 poäng.
 • Studieverkstad – På många orter finns studieverkstad med lärare som handleder dig i studierna. På studieverkstaden kan du få hjälp med just dina studiefrågor. Studieverkstaden är öppen för alla, oavsett studieform.

Kursinnehåll


KurserPoäng
Vård och omsorgsarbete 1200
Etik och människans livsvillkor 100
Medicin 1 150
Specialpedagogik 1100
KurserPoäng
Hälsopedagogik100
Psykologi 150
Psykiatri 1100
Vård och omsorgsarbete 2150

Inriktning Äldreomsorg

Hemsjukvård 100
Vård och omsorg vid demensjukdom100
Äldres hälsa och livskvalitet 200

Inriktning Sjukvård

Akutsjukvård 200
Lindrande vård100
Medicin 2 100

Inriktning Friskvård och hälsa

Ergonomi100
Friskvård och hälsa100
Kost och hälsa100
Mental träning100

Inriktning Psykiatri

Psykiatri 2200
Rättspsykiatri100
Samhällsbaserad psykiatri 100

Inriktning Funktionsnedsättning

Hemsjukvård100
Socialt arbete200
Specialpedagogik 2100

Inriktning Entreprenörskap

Entreprenörskap100
Ledarskap och organisation100
IT i vård och omsorg100
Vårdpedagogik och handledning100

Välj kursort

Kontaktperson

 • Maria Österholm
 • 08-588 98 280
 • maria.osterholm@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn
 • Stora Gatan 41
 • 722 12 Västerås
 • 08-588 98 280

Kursstart

Ansökningsperiod


Ansök till Undersköterska

I samarbete med Sala kommun och Vuxenutbildning.

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Folkets hus
 • Sjödalstorget 1
 • 141 47 Huddinge

Kursinformation Undersköterska Huddinge

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)
 • Period 4 (start 4/8 2014)
 • Period 5 (start 13/10 2014)

Ansökningsperiod

 • Ansökan öppen 24 mars - 13 april
 • Ansökan öppen 28 april - 16 maj
 • Ansökan öppen 11 augusti - 3 september

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Huddinge kommun och Vuxenutbildning.

Kontaktperson

 • Maria Österholm
 • 08-588 98 280
 • maria.osterholm@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Skinnskatteberg
 • Stora Gatan 41
 • 722 12 Västerås
 • 08-588 98 280

Kursinformation Undersköterska Skinnskatteberg

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformDistans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

Kursstart

 • 27 maj 2013

Ansökningsperiod

 • 17 april 2013

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Skinnskatteberg kommun och Vuxenutbildning

Kontaktperson

 • Maria Österholm
 • 08-588 98 280
 • maria.osterholm@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Norberg
 • Stora Gatan 41
 • 722 12 Västerås
 • 08-588 98 280

Kursinformation Undersköterska Norberg

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravGrundskola eller motsvarande
StudieformDistans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

Kursstart

 • 27 maj 2013

Ansökningsperiod

 • 17 april 2013

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Norberg kommun och Vuxenutbildning

Kontaktperson

 • Marie Brännman-Karlsson
 • 0709810532
 • marie.brannman-karlsson@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Flen
 • Södra Järnvägsgatan 5
 • 642 35 Flen

Kursinformation Undersköterska Flen

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformFlex
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

Kursstart

 • Intag kontinuerligt

Ansökningsperiod

 • Intag kontinuerligt

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Flens kommun och Vuxenutbildning

Kontaktperson

 • Maria Österholm
 • 08-588 98 280
 • maria.osterholm@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Fagersta
 • Stora Gatan 41
 • 722 12 Västerås
 • 08-588 98 280

Kursinformation Undersköterska Fagersta

StudieformDistans

Kursstart

Ansökningsperiod


Ansök till Undersköterska

I samarbete med Fagersta Vuxenutbildning.

Kontaktperson

 • Marie Brännman-Karlsson
 • 0709810532
 • marie.brannman-karlsson@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Eskilstuna
 • Rademachergatan 34
 • 532 20 Eskilstuna

Kursstart

Ansökningsperiod


Ansök till Undersköterska

I samarbete med Eskilstuna Vuxenutbildning.

Kontaktperson

 • Maria Österholm
 • 08-588 98 280
 • maria.osterholm@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Arboga
 • Stora Gatan 41
 • 722 12 Västerås
 • 08-588 98 280

Kursinformation Undersköterska Arboga

StudieformDistans

Kursstart

Ansökningsperiod


Ansök till Undersköterska

I samarbete med Arboga kommun och Vuxenutbildning.

Kontaktperson

 • Alexandra Shakarchi
 • 031-352 01 01
 • Alexandra.Shakarchi@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Vara
 • Drottninggatan 30, 3tr
 • 411 14 Göteborg
 • 031-352 01 00

Kursinformation Undersköterska Vara

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformFlex, validering
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

Kursstart

 • Ej sökbar för närvarande

Ansökningsperiod


Ansök till Undersköterska

I Vara ser kursinnehållet annorlunda ut. Kontakta vuxenutbildningen i Vara för mer info om utbildningen och vilka kurser du läser. Omvårdnadslyft sker i samarbete med Vara kommun och vuxenutbildning.

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Täby
 • Kemistvägen 6
 • 183 79 Täby
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Täby

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Täby kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)
 • Period 4 (start 4/8 2014)
 • Period 5 (start 13/10 2014)

Ansökningsperiod

 • Ansökan öppen 24 feb - 16 april
 • Ansökan öppen 14 april - 8 juni
 • Ansökan öppen 14 april – 17 augusti

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Täby kommun och Kunskapscentrum Nordost.

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Sollentuna
 • Köpenhamnsgatan 4
 • 164 42 Kista
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Sollentuna

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Sollentuna kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)
 • Period 4 (start 4/8 2014)
 • Period 5 (start 13/10 2014)

Ansökningsperiod

 • Ansökan öppen 24 februari - 16 april
 • Ansökan öppen 14 april - 8 juni
 • Ansökan öppen 14 april – 17 augusti

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Sollentuna kommun och Kunskapsparken i Sollentuna kommun.

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Solna
 • Skytteholmsvägen 2, 1 tr
 • 171 44 Solna
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Solna

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Solna kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)
 • Period 4 (start 4/8 2014)
 • Period 5 (start 13/10 2014)

Ansökningsperiod

 • Sista ansökningsdag 16 april 2014
 • Sista ansökningsdag 21 maj 2014
 • Sista ansökningsdag 17 augusti 2014

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Solna kommun och Solna Vuxenutbildning.

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Botkyrka
 • Borgvägen 1
 • 145 69 Norsborg
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Botkyrka

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Botkyrka kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)
 • Period 4 (start 4/8 2014)
 • Period 5 (start 13/10 2014)

Ansökningsperiod

 • Ansökan öppen 17 mars – 16 april
 • Ansökan öppen 21 april – 27 maj
 • Ansökan öppen 21 juli – 20 augusti

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Botkyrkas kommun och Vuxenutbildning.

Kontaktperson

 • Maria Österholm
 • 08-588 98 280
 • maria.osterholm@medlearn.se

Här finns vi


Kursinformation Undersköterska

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSFI C
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg

Kursstart

Ansökningsperiod

Kontaktperson

 • Maria Österholm
 • 08-588 98 280
 • maria.osterholm@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Västerås
 • Stora Gatan 41
 • 722 12 Västerås
 • 08-588 98 280

Kursinformation Undersköterska Västerås

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSe kommunens hemsida
StudieformDistans, IAS
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

Kursstart

 • 24 mars 2014
 • 8 sep 2014
 • 3 nov 2014

Ansökningsperiod

 • Sista dag 23 jan 2014
 • Sista dag 10 juli 2014
 • Sista dag 4 sep 2014

Ansök till Undersköterska

I Västerås ser kursinnehållet annorlunda ut och du läser 1 500 poäng. Du kan läsa mer om utbildningen och vilka kurser du läser på kommunens hemsida. I samarbete med Västerås kommun.

Kontaktperson

 • Maria Österholm
 • 08-588 98 280
 • maria.osterholm@medlearn.se

Här finns vi

 • Campus Oxelösund
 • Oxelögatan 24
 • 613 33 Oxelösund
 • 08-588 98 280

Kursinformation Undersköterska Oxelösund

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformDistans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Oxelösund kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Läs mer på kommunens hemsida

Ansökningsperiod


Ansök till Undersköterska

I samarbete med Oxelösund kommun och vuxenskolan i Oxelösund.

Kontaktperson

 • Maria Österholm
 • 08-588 98 280
 • maria.osterholm@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Köping
 • Stora Gatan 41
 • 722 12 Västerås
 • 08-588 98 280

Kursinformation Undersköterska Köping

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravGrundskola eller motsvarande
StudieformDistans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

Kursstart

 • Kontinuerligt intag

Ansökningsperiod

 • Kontinuerligt intag

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Köping kommun och Vuxenutbildning.

Kontaktperson

 • Louise Holmqvist
 • 036-290 90 50
 • louise.holmqvist@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Tranås
 • Östra Storgatan 3, 2 tr
 • 553 21 Jönköping
 • 036-290 90 50

Kursinformation Undersköterska Tranås

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformDistans
KostnadKostnadsfri, CSN berättigad

I Tranås kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Intag varje månad

Ansökningsperiod

 • Intag varje månad

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Tranås kommun och Lärcentrum Västra Vux.

Kontaktperson

 • Alexandra Shakarchi
 • 031-352 01 01
 • Alexandra.Shakarchi@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Skövde
 • Rådhusgatan 2B
 • 541 30 Skövde
 • 036-290 90 50

Kursinformation Undersköterska Skövde

UtbildningstidCa 50 veckor
BehörighetskravEj krav på svenska
StudieformNär
KostnadKostnadsfri, ej CSN-berättigad

Kursstart

 • Ej sökbar för närvarande

Ansökningsperiod

 • Ej sökbar för närvarande

Kontaktperson

 • Louise Holmqvist
 • 036-290 90 50
 • louise.holmqvist@medlearn.se

Här finns vi


Kursinformation Undersköterska

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Läs mer på kommunens hemsida

Ansökningsperiod


Ansök till Undersköterska

I samarbete med Simrishamns kommun. Personalutbildning för anställda inom kommunen.

Kontaktperson

 • Louise Holmqvist
 • 036-290 90 50
 • louise.holmqvist@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Jönköping
 • Östra Storgatan 3, 2 tr
 • 553 21 Jönköping
 • 036-290 90 50

Kursinformation Undersköterska Jönköping

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

Kursstart

 • 12 augusti 2013
 • 16 september 2013
 • 11 oktober 2013
 • 11 november 2013
 • 13 januari 2013

Ansökningsperiod

 • 15 april - 10 juni 2013
 • 15 juni - 10 augusti 2013
 • 15 augusti - 10 september 2013
 • 15 september - 10 oktober 2013
 • 15 oktober - 10 november 2013

Ansök till Undersköterska

Ladda ner ansökan och läs mer på kommunens hemsida

Kontaktperson

 • Caroline Ahl
 • 0700-01 97 71
 • caroline.ahl@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Borås
 • Klinikvägen 48
 • 504 57 Borås
 • 031-352 01 00

Kursinformation Undersköterska Borås

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformDistans
KostnadKostnadsfri

I Borås kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • 19 augusti
 • 28 oktober

Ansökningsperiod

 • 1 april – 15 maj 2013
 • 5 augusti – 13 september

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Boråsstad vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen i Borås.

Kontaktperson

 • Alexandra Shakarchi
 • 031-352 01 01
 • Alexandra.Shakarchi@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Uddevalla
 • Östergatan 18A
 • 451 30 Uddevalla
 • 031-352 01 00

Kursinformation Undersköterska Uddevalla

UtbildningstidCa 50 veckor
BehörighetskravEj krav på svenska
StudieformNär
KostnadKostnadsfri, ej CSN-berättigad

Kursstart

 • Ej sökbar för närvarande

Ansökningsperiod


Ansök till Undersköterska

På uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Kontaktperson

 • Stella Stefansdottir
 • 0704-830268
 • stella.stefansdotter@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Lidköping
 • Sockerbruksgatan 1
 • 531 40 Lidköping

Kursinformation Undersköterska Lidköping

UtbildningstidCa 60 veckor

I Lidköping kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Funktionsnedsättning/Personlig assistent

Kursstart

Ansökningsperiod

Kontaktperson

 • Anne-Louise Cederquist
 • 070 733 79 60
 • anne-louise.cederquist@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Laholm
 • Lantmannagatan 3
 • 312 32 Laholm
 • 031-352 01 00

Kursinformation Undersköterska Laholm

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformFlex, distans, validering
KostnadKostnadsfri, CSN berättigad
inkl gymnasiearbete

Kursstart

 • Hösten 2014

Ansökningsperiod

 • Sista ansökningsdag 31 maj 2014

Ansök till Undersköterska

Ladda ner ansökan och läs mer på kommunens hemsida

Kontaktperson

 • Alexandra Shakarchi
 • 031-352 01 00
 • alexandra.shakarchi@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Göteborg
 • Drottninggatan 30
 • 411 14 Göteborg
 • 031-352 01 00

Kursinformation Undersköterska Göteborg

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund och Matematik Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Göteborg kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • 13 oktober 2014

Ansökningsperiod

 • 5 - 26 augusti 2014

Ansök till Undersköterska

Läs mer på kommunens hemsida och ansök via webben

Kontaktperson

 • Trine Flatjord
 • 0704 -21 55 65
 • trine.flatjord@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Kungsbacka
 • Södra Torggatan 16, 3tr
 • 434 30 Kungsbacka
 • 031-352 01 00

Kursinformation Undersköterska Kungsbacka

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Kungsbacka kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Kontinuerlig kursstart

Ansökningsperiod

 • Kontinuerlig kursstart

Ansök till Undersköterska

Ladda ner ansökan och läs mer på kommunens hemsida

Kontaktperson

 • Ulla Björk
 • 070-091 47 24
 • ulla.bjork@medlearn.se

Här finns vi


Kursinformation Undersköterska

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSFI C
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg

Kursstart

 • 15 jan 2013

Ansökningsperiod

 • Ansökningstiden har passerat

Kontaktperson

 • Maria Österholm
 • 08-588 98 280
 • maria.osterholm@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Strängsnäs
 • Stora Gatan 41
 • 722 12 Västerås
 • 08-588 98 280

Kursinformation Undersköterska Strängnäs

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformDistans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Strängnäs kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Kontinuerlig kursstart

Ansökningsperiod

 • Kontinuerlig kursstart

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Strängnäs kommun och vuxenskolan i Strängnäs.

Kontaktperson

 • Maria Österholm
 • 08-588 98 280
 • maria.osterholm@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Nyköping
 • Blommenhovsvägen 26
 • 611 39 Nyköping
 • 08-588 98 280

Kursinformation Undersköterska Nyköping

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformDistans
KostnadKostnadsfri, CSN berättigad

I Nyköping kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Kontinuerlig kursstart

Ansökningsperiod

 • Kontinuerlig kursstart

Ansök till Undersköterska

Här nedan hittar du information om hur du anmäler dig eller var du ska vända dig för att gå en utbildning.

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Värmdö
 • Norrtullsgatan 12 N
 • 113 27 Stockholm
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Värmdö

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN -berättigad

I Värmdö kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)
 • Period 4 (start 4/8 2014)
 • Period 5 (start 13/10 2014)

Ansökningsperiod

 • Ansökan öppen 24 mars - 23 april 2014
 • Ansökan öppen 28 april - 4 juni 2014
 • Ansökan öppen 4 augusti - 13 oktober 2014

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Värmdös kommun och Värmdös Vuxenutbildning.

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Lidingö
 • Norrtullsgatan 12 N
 • 113 27 Stockholm
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Lidingö

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN berättigad

I Lidingö kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)
 • Period 4 (start 4/8 2014)
 • Period 5 (start 13/10 2014)

Ansökningsperiod

 • Sista ansökningsdag är 17 april 2014
 • Sista ansökningsdag är 30 maj 2014
 • Sista ansökningsdag är 22 augusti 2014

Ansök till Undersköterska

Ladda ner ansökan och läs mer på kommunens hemsida

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Nykvarn
 • Lovisinsgatan 3
 • 151 73 Södertälje
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Nykvarn

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN berättigad

I Nykvarn kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 1 (start 6/1 2014)
 • Period 2 (start 17/3 2014)
 • Period 3 (start 26/5 2014)

Ansökningsperiod

 • Sista ansökningsdag 30/10 2013
 • Sista ansökningsdag 29/1 2014
 • Sista ansökningsdag 16/4 2014

Ansök till Undersköterska

Ladda ner ansökan och läs mer på kommunens hemsida

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Salem
 • Borgvägen 1
 • 145 56 Norsborg
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Salem

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Salem kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)
 • Period 4 (start 4/8 2014)
 • Period 5 (start 13/10 2014)

Ansökningsperiod

 • Sista ansökningsdag 16 april 2013
 • Sista ansökningsdag 7 maj 2014
 • Sista ansökningsdag 20 augusti 2014

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Salems kommun.

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Järfälla
 • Ynglingavägen 1-3, plan 4
 • 177 57 Järfälla
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Järfälla

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Järfälla kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)
 • Period 4 (start 4/8 2014)
 • Period 5 (start 13/10 2014)

Ansökningsperiod

 • Ansökan öppen 26 mars - 16 april
 • Ansökan öppen 24 april - 15 maj
 • Ansökan öppen 6 augusti - 27 augusti

Ansök till Undersköterska

Läs mer på kommunens hemsida och ansök via webben

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Sundbyberg
 • Skytteholmsvägen 2
 • 171 21 Solna
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Sundbyberg

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Sundbyberg kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)

Ansökningsperiod

 • Sista ansökningsdag 16 april 2014

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Sundbybergs kommun och Sundbybergs Vuxenutbildning.

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Sigtuna
 • Anton Tamms väg 1
 • 194 34 Upplands Väsby
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Sigtuna

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Sigtuna kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)

Ansökningsperiod

 • Ansökan öppen 10 mars - 16 april 2014

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Sigtuna kommun och Sigtuna Vuxenutbildning.

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Nacka
 • Norrtullsgatan 12 N
 • 113 27 Stockholm
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Nacka

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN berättigad

I Nacka kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Kontinuerligt intag

Ansökningsperiod

 • Kontinuerligt intag

Ansök till Undersköterska

Läs mer på kommunens hemsida och ansök via webben

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Norrtälje
 • Jungfrugatan 6
 • 114 44 Stockholm
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Norrtälje

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformDistans
KostnadKostnadsfri, CSN berättigad

I Norrtälje kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Hälso- och sjukvård
 • Funktionsnedsättning

Kursstart

 • 4 augusti 2014

Ansökningsperiod

 • 8 maj - 9 maj 2014

Ansök till Undersköterska

Ladda ner ansökan och läs mer på kommunens hemsida

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi


Kursinformation Undersköterska

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • 27 maj 2013
 • 5 aug 2013
 • 14 okt 2013

Ansökningsperiod

 • Sista dag 17 april 2013
 • Sista dag 8 maj 2013
 • Sista dag 21 aug 2013

Kontaktperson

 • Åsa O´Connor
 • asa.oconnor@medlearn.se

Här finns vi

 • MedLearn Södertälje
 • Lovisingatan 3
 • 151 73 Södertälje

Kursinformation Undersköterska Södertälje

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Södertälje kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)
 • Period 4 (start 4/8 2014)
 • Period 5 (start 13/10 2014)

Ansökningsperiod

 • Ansökan öppen 19 mars - 16 april 2014
 • Ansökan öppen 9 april - 7 maj j2014
 • Ansökan öppen 23 juli - 20 augusti 2014

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Södertälje kommun och Södertäljes Vuxenutbildning.

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Vaxholm
 • Kemistvägen 6
 • 183 79 Täby
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Vaxholm

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Vaxholm kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)
 • Period 4 (start 4/8 2014)
 • Period 5 (start 13/10 2014)

Ansökningsperiod

 • Ansökan öppen 24 februari - 16 april
 • Ansökan öppen 14 april - 8 juni
 • Ansökan öppen 14 april – 17 augusti

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Vaxholms kommun och Kunskapscentrum Nordost.

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Vallentuna
 • Kemistvägen 6
 • 183 79 Täby
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Vallentuna

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Vallentuna kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)
 • Period 4 (start 4/8 2014)
 • Period 5 (start 13/10 2014)

Ansökningsperiod

 • Ansökan öppen 24 februari - 16 april
 • Ansökan öppen 14 april - 8 juni
 • Ansökan öppen 14 april – 17 augusti

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Vallentuna kommun och Kunskapscentrum Nordost.

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Danderyd
 • Kemistvägen 6
 • 183 79 Täby
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Danderyd

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Danderyd kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)
 • Period 4 (start 4/8 2014)
 • Period 5 (start 13/10 2014)

Ansökningsperiod

 • Ansökan öppen 24 feb - 16 april
 • Ansökan öppen 14 april - 8 juni
 • Ansökan öppen 14 april – 17 augusti

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Danderyd vuxenutbildning

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Upplands Väsby
 • Industrivägen 22b, nb
 • 194 77 Upplands Väsby
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Upplands Väsby

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN berättigad

I Upplands Väsby kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)
 • Period 4 (start 4/8 2014)
 • Period 5 (start 13/10 2014)

Ansökningsperiod

 • Ansökan öppen 24 feb - 16 april 2014
 • Ansökan öppen 14 april - 8 juni 2014
 • Ansökan öppen 14 april – 17 augusti 2014

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Upplands Väsby kommun och Upplands Väsby Vuxenutbildning.

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Kista
 • Köpenhamnsgatan 4
 • 164 42 Kista
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Kista

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Kista kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 1 (start 6/1 2014)
 • Period 2 (start 17/3 2014)
 • Period 3 (start 26/5 2014)

Ansökningsperiod

 • Sista ansökningsdag 30/10 2013
 • Sista ansökningsdag 29/1 2014
 • Sista ansökningsdag 30/3 2014

Ansök till Undersköterska

Läs mer på kommunens hemsida och ansök via webben

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Stockholm City
 • Norrtullsgatan 12N
 • 113 27 Stockholm
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Stockholm City

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Stockholm City kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 3 (start 26/5 2014)
 • Period 4 (start 4/8 2014)
 • Period 5 (start 13/10 2014)

Ansökningsperiod

 • Sista ansökningsdag 30 mars 2014
 • Sista ansökningsdag 8 juni 2014
 • Sista ansökningsdag 17 augusti 2014

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Stockholm Stad och Komvuxcentrum i Stockholm.

Kontaktperson

 • Medlearn Stockholm
 • 08-662 84 50
 • info@medlearn.se

Här finns vi

 • Medlearn Vällingby
 • Sorterargatan 6, plan 3
 • 162 50 Vällingby
 • 08-662 84 50

Kursinformation Undersköterska Vällingby

UtbildningstidCa 60 veckor
BehörighetskravSvenska Grund
StudieformNär, flex, distans
KostnadKostnadsfri, CSN-berättigad

I Vällingby kan du läsa följande inriktning

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Friskvård och hälsa
 • Sjukvård
 • Entreprenörskap
 • Funktionsnedsättning/personlig assistent

Kursstart

 • Period 1 (start 6/1 2014)
 • Period 2 (start 17/3 2014)
 • Period 3 (start 26/5 2014)

Ansökningsperiod

 • Sista ansökningsdag 30/10 2013
 • Sista ansökningsdag 29/1 2014
 • Sista ansökningsdag 30/3 2014

Ansök till Undersköterska

I samarbete med Stockholm Stad och Komvuxcentrum i Stockholm.


Kontakta oss

Är du osäker över vilken utbildning du ska välja eller har generella frågor om Medlearn, kontakta oss.


Telefon 08-662 84 50
E-post info@medlearn.se