Södertälje YH / Tandsköterska

OM KURSEN:

En utbildning till tandsköterska ger dig goda möjligheter att jobba i ett tandvårdsteam. Arbetsmarknaden är god.

Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du har också hand om material och instrument som används i kliniken. En tandsköterska har stort ansvar i klinikens hygien och smittskydd. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet. Självständigt patientarbete kan förekomma med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation.

 

 Beslut från Myndigheten om vi beviljas att starta hösten 2017, kommer den 8 februari 2017. Mer info publiceras här efter beslut tagits. Behörighetskraven nedan kan komma att ändras något. 

 

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. 3 kap. 1§ enligt YHF. Läs mer om behörighet här  

Behörighet i övrigt

Dessutom har vi krav på särskilda förkunskaper i:

För nya gymnasieskolan gäller lägst betyg E i:

Svenska/Svenska som andra språk 1 och 2
Engelska 5 och 6
Matematik 1a, 1b eller 1c
(eller motsvarande kunskaper enligt tidigare kurs- och ämnesplaner)


Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande uppfyller du även formell behörighet till yrkeshögskolan (enligt 3 kap.1§ punkt 4) genom att ha lägst godkänt, betyg 3 eller E i:  

Svenska/Svenska som andra språk A och B eller 1 och 2
Eng A eller Eng 5
Matematik A eller Matematik 1a, 1b eller 1c
Sam A eller Sam 1b, alternativt 1a1 + 1a2 
Samt tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder

För att även uppnå den särskilda behörigheten krävs lägst godkänt, betyg 3 eller E i:
Eng B eller Eng 6

 

URVALET

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller grundläggande behörighet samt de särskilda förkunskapskraven överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga personer till test.

Urvalsgrunder är medelbetyg av de särskilda förkunskaperna samt test. Ledningsgruppen fattar sedan det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Urvalsgrunderna kan komma att ändras inom kort. 

 

Läs mer om behörighet, urval och antagningsprocess under fliken Ansök