Kungsbacka YH / Tandsköterska

OM KURSEN:

En utbildning till tandsköterska ger dig goda möjligheter att jobba i ett tandvårdsteam. Arbetsmarknaden är god.

Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du har också hand om material och instrument som används i kliniken. En tandsköterska har stort ansvar i klinikens hygien och smittskydd. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet. Självständigt patientarbete kan förekomma med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation.

 

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
För att kunna antas till utbildningen ska du ha
 grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. 
3 kap. 1§ enligt YHF. Läs mer om behörighet här  

Behörighet i övrigt

Dessutom har vi krav på särskilda förkunskaper i:

För nya gymnasieskolan gäller lägst betyg E i:

Svenska/Svenska som andra språk 1 och 2
(eller motsvarande kunskaper enligt tidigare kurs- och ämnesplaner)

 

Vill du ha hjälp med bedömningen av din behörighet rekommenderar vi att du tar kontakt med en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen (Komvux) i din hemkommun. Dessvärre har vi inte möjlighet att göra en förhandsbedömning via telefon och mejl. Bedömning får du efter att ha gjort en webbansökan.

Läs mer om

Behörighet, Reell kompetens och Fri prövning,

samt Antagningsprocessen och Särskilt pedagogiskt stöd här


SÅ HÄR ANSÖKER DU

Klicka på den stora röda rutan Ansök>> uppe till höger. Du blir då förflyttad till en antagningssida där du skapar ett konto, väljer ort/orter och bifogar dina dokument digitalt. Observera att denna länk endast är öppen under ansökningsperioden, för datum se faktaruta nedan.

 

Har du ingen möjlighet att skanna in dina betyg kan du ta en tydlig bild med hjälp av din mobil och ladda upp. Viktigt att bilden är tydlig och att alla delarna finns synliga på bilden.

 

Vi har ingen möjlighet att behandla dina dokument utan webbansökan och tar heller inte emot ansökningar via mail eller post, utan endast digitalt genom systemet.

 


URVALET

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller grundläggande behörighet, samt de särskilda förkunskapskraven, överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga personer till test. Det är ett skriftligt test som innehåller en svenska-del och engelska-del som ger upp till 40 poäng per del, maxpoäng 80.

Urvalet är dina betyg i ämnena:
Svenska A+B
Engelska A
Matematik A
Samt skriftligt test

Du kan göra prövningar i kurser vi räknar medelvärdet på för att få högre medelvärde på betyget. Maxpoäng 20. Det skriftliga testet är det som är mest utslagsgivande och det kan man inte träna på i förhand. Ledningsgruppen fattar sedan det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.