Studieformer

Beroende på vad du läser erbjuder vi olika studieupplägg så att arbete och studier kan kombineras.

Klassrum

Du studerar dagtid, vilket innebär att du har lärarledda genomgångar och handledning i våra kurslokaler. Du läser tillsammans med andra elever och tillhör en klass/grupp. Den schemalagda tiden består främst av föreläsningar i skolan, men även studiebesök, praktiska övningar, grupparbeten och provtillfällen.

 

Distans

Du studerar självständigt med en datorbaserad lärplattform. Du kommer till skolan för att  skriva prov och ingår det praktiska övningar i kursen så gör du även dem på skolan.

 

APL

I vissa kurser ingår det APL (arbetsplatsförlagt arbete).

 

Lärling

På vissa orter kan du söka lärlingsutbildning. Utbildningen är till största delen förlagd till en arbetsplats.