Om företaget

del av stor illustration_695x190.jpg
Medlearn är ett utbildningsföretag med fokus på vård, omsorg och hälsa. Vår affärsidé är att vara en komplett utbildningsleverantör av utbildning på olika nivåer inom dessa områden.

Medlearn utbildar ca 4 000 studerande per år och vi bedriver vår verksamhet över hela Sverige med ca 170 medarbetare. Utbildningarna bedrivs för vuxna och erbjuds som kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola och högskola.

Vårt breda utbud av yrkesutbildningar på olika nivåer med ett tydligt branschfokus gör oss till Sveriges ledande utbildningsföretag inom vård, omsorg, tandvård och hälsa. Vår pedagogik grundar sig i ett fokus på individanpassning och flexibilitet där målet med utbildningen är att förbereda våra elever för yrkeslivet. 

 

Medlearn - en del av Irisgruppen och Intendia Group

Medlearn är en del av Irisgruppen som är en kvalitetsdriven, rikstäckande utbildningsanordnare med ett brett spektrum av tjänster – alla med målet att hjälpa människor till arbete och egen försörjning. I Irisgruppen ingår, förutom Medlearn, även Competens och Iris.


Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades stiftelse och till 91 procent av Intendia Group, en av Skandinaviens ledande utbildningskoncerner med verksamhet i Sverige och Norge. Intendia ägs i sin tur till 50 procent av Gunnar og Reidar Holst Legat, en allmännyttig stiftelse.


Intendia Group omfattar totalt tolv starka och självständiga varumärken och varje år utbildas och utvecklas över 40 000 elever och deltagare i de olika verksamheterna. Genom ett växande antal internationella samarbeten och partnerskap finns verksamheten också representerad på många olika platser runt om i världen, till exempel i USA, Australien, Tanzania och Etiopien, utöver ett flertal länder i Europa.


Förutom Irisgruppen med Competens , Iris och Medlearn bedriver koncernen även Berghs School of Communication i Sverige. I Norge bedrivs verksamhet genom Bilder Nordic School of Photography, Bjørknes Høyskole, Bjørknes Privatskole, Joblearn, Junglemap, NKI, SoFI - School of Fashion Industry och Treider.

 

Synskadades Stiftelse verkar för ett samhälle som inte sätter gränser för synskadades rätt att leva fullvärdiga liv. Stiftelsen har genom åren startat, utvecklat och avyttrat företag som syftar till att personer med funktionsvariationer ska kunna ha egen försörjning. Delar av Irisgruppen härstammar från stiftelsen.