Om företaget

del av stor illustration_695x190.jpg
Medlearn är ett utbildningsföretag med fokus på vård, omsorg och hälsa. Vår affärsidé är att vara en komplett utbildningsleverantör av utbildning på olika nivåer inom dessa områden.

Medlearn utbildar ca 4 000 studerande per år och vi bedriver vår verksamhet över hela Sverige med ca 170 medarbetare. Utbildningarna bedrivs för vuxna och erbjuds som kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola och högskola.

Vårt breda utbud av yrkesutbildningar på olika nivåer med ett tydligt branschfokus gör oss till Sveriges ledande utbildningsföretag inom vård, omsorg, tandvård och hälsa. Vår pedagogik grundar sig i ett fokus på individanpassning och flexibilitet där målet med utbildningen är att förbereda våra elever för yrkeslivet. 

 

Medlearn – en del av Anthon B Nilsen

Medlearn har funnits sedan 1999 och är sedan hösten 2013 ett helägt dotterbolag till Anthon B Nilsen Utbildning. Anthon B Nilsen är en av Skandinaviens största utbildningskoncerner och består av 15 utbildningsföretag i Norge och Sverige. Utbildningarna bedrivs som yrkeshögskola, högskola och vuxenutbildning och i koncernen utbildar vi över 40 000 studerande per år.

I Sverige ingår förutom Medlearn även Iris och Berghs School of Communication. Koncernen har långsiktiga ägare och ägs till 50 % av en allmännyttig stiftelse. Läs mer om koncernen.