Kompetensutveckling

del ut storbild gubbe med käpp.jpg

Medarbetarnas kompetens är grundläggande för framgång

Samhällets ständiga utveckling ställer nya krav på omsorgens kompetens. Samtidigt som verksamheten ska utvecklas är det viktigt att engagera, motivera och behålla duktiga medarbetare.

Arbetar du inom vård och omsorg? Vill du stärka din verksamhet genom att ge dig själv och dina medarbetare utbildning eller kompetensutveckling?

Medlearn erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom vårdsektorn som höjer medarbetarnas kompetens och samtidigt skapar ny energi och arbetsglädje. Målet är alltid att göra skillnad för dig, din organisation och de människor som du möter varje dag i ditt arbete. Våra utbildningar anpassas efter behov för att verksamheten ska kunna ta del av rätt och aktuell kunskap. Bland Medlearns uppdragsgivare finns kommuner, landsting, privata och offentliga vårdgivare i hela Sverige.

 

FÖRETAGSUTBILDNING HOS MEDLEARN - SE VÅRA FYRA OLIKA UTBILDNINGSFORMER NEDAN

 

Utbildningar för varje yrkeskategori

Medlearns utbildningar riktar sig till medarbetare inom äldreomsorg, hemtjänst, tandvård och övrig vård och omsorg. Utbildningarna anpassas utifrån deltagarnas tidigare kunskap och erfarenhet. Dessa kan genomföras enligt ett färdigt upplägg eller anpassas utifrån önskemål. Medlearn har möjlighet att vid uppdragsutbildningar utfärda gymnasie-, yrkeshögskole- och högskolepoäng.

Kontakta oss för diskussion och offert: kompetens@medlearn.se

 

Flexibelt upplägg utifrån behov

Varje verksamhet har egna behov och särskilda förutsättningar. Medlearn erbjuder ett antal aktuella och efterfrågade utbildningskoncept. Tillsammans skräddarsyr vi utbildningens innehåll och upplägg. Våra utbildningar kan genomföras på er arbetsplats, på annan plats eller som distansstudier via Medlearns digitala lärplattform.

Kontakta oss för diskussion och offert: kompetens@medlearn.se

 

Validera dina medarbetares kunskap och kompetens

Genom att kartlägga och validera medarbetarnas tidigare kunskap, kan vi identifiera utbildningsbehov och samtidigt synliggöra kompetenser. Det skapar möjligheter för arbetsgivaren att tillvarata kompetenser som finns i personalgruppen. 

Kontakta oss för diskussion och offert: kompetens@medlearn.se

 

Webbaserad utbildning

Vill du kunna kombinera arbete och studier eller på ett effektivt sätt introducera vikarier och nyanställda i arbetet? Förutom våra färdiga webbaserade utbildningar kan vi utveckla en anpassad utbildning som svarar på de unika behoven i din verksamhet. 

Kontakta oss för diskussion och offert: kompetens@medlearn.se

 

 

Vill du veta mer om kompetensutveckling och skräddarsydda utbildningar?

Kontakta oss på telefon: 08-662 84 50 eller via e-post: kompetens@medlearn.se

www.medlearn.se