Kompetensutveckling i Lund under januari

Monster_Medlearn.jpg (1)
Medlearn i Lund erbjuder under januari kompetensutveckling. Hur du kan förebygga en våldssituation i ditt arbete!

 

Säkra dig en plats på nu!

  • Vad kan orsaka hot och våld?
  • Vad gör jag i en akut våldssituation?
  • Hur kan jag förebygga en våldssituation?

Att hantera hot om våld i arbetet!

Tisdagen 30 januari 2018. Läs mer om föreläsningen och anmäl dig här.