Första hjälpen till psykisk hälsa! – MHFA Mental Heath First Aid

Nyhet-logo-med-yH.png

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla; i familjen, bland vänner, på arbetsplatsen, i föreningen och i det offentliga rummet.

 

Första hjälpare till psykisk hälsa räddar liv precis som HLR!

 

Kursen i Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktning vuxna är på två dagar. Du får lära dig de vanligaste psykiatriska tillstånden som hjälper dig att upptäcka olika slag av psykiskt lidande och hur du kan ge hjälp och stöd på rätt sätt.

Utbildningen är utformad av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa – NASP.

 

Målgrupp
Personer som i sin verksamhet arbetar med eller träffar människor

 

Kursinnehåll

  • Första hjälpen till psykisk hälsa BLEUS – Bedömning, Lyssna, Erbjuda, Uppmuntra, Stödja.
  • Psykiatriska tillstånd
  • Kristillstånd: personer som är självmordsnära
  • Substansrelaterade sjukdomar

Arbetsformer

Teori blandat med reflektioner, fallövningar, gruppövningar och filmer.

 

Datum
Fredagen 13 april + måndagen 16 april, kl.09:00-16:00

 

Utbildare
Certifierade instruktörer - Birgitta Geijer och Kerstin Döss

 

Plats
MedLearn, Fabriksgatan 2 i Lund, 3 våningen.

 

Pris
2395kr/person exklusive moms, betalning erlägges mot faktura.
Ingår frukt, för- och eftermiddagsfika, lunch, kursmaterial och diplom från NASP.

 

Anmälan
Maila helene.andersson@medlearn.se eller ring 072-402 54 41

 

Övrigt
Meddela eventuella allergier eller annat vi behöver veta. MedLearn förbehåller sig rätten att ställa in planerad kurs varvid inbetalda avgifter återbetalas.