Fallprevention - Föreläsning på Medlearn i Lund under mars

Monster_Medlearn.jpg (1)
Medlearn i Lund erbjuder under mars en föreläsning om "Fallprevention - Att undvika fallolyckor hos äldre!"

 

Säkra dig en plats på föreläsningarna nu!

 

Fallprevention - Att undvika fallolyckor hos äldre
Tisdag 20 mars 2018. Läs mer om föreläsningen och anmäl dig här.