Att möta personer med demens. 1 dags kurs

Nyhet-logo-med-yH.png

Cirka 130 000–150 000 personer har demenssjukdom i Sverige i dag. Antalet som insjuknar per år är cirka 20 000–25 000 personer. Källa Socialstyrelsen

 

Målgrupp

Personal inom vård- och omsorg.

 

Kursinnehåll 

Den röda tråden i kursen är kommunikation och bemötande.

  • Olika demenssjukdomar, riskfaktorer och friskfaktorer, symtom, utredning, behandling
  • Professionellt förhållningssätt
  • Personcentrerad vård och omsorg
  • Bemötande av BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens
  • Begränsningsåtgärder – vad är tillåtet enligt lagen?
  • Miljöns betydelse för demenssjuka
  • Vård vid livets slutskede
  • Anhörigstöd

Arbetsformer
Teori blandat med praktiska övningar, diskussioner utifrån deltagarnas egna exempel.

 

Datum
Tisdagen 13 mars, Kl.09:00-16:00

 

Utbildare
Birgitta Geijer -  legitimerad sjuksköterska och vårdlärare, Master i psykologi samt MHFA instruktör.

 

Plats
MedLearn, Fabriksgatan 2 i Lund, 3 våningen.

 

 

Pris
2895kr/person exklusive moms, betalning erlägges mot faktura.
Ingår frukt, för- och eftermiddagsfika, lunch och kursintyg

 

Anmälan
Maila helene.andersson@medlearn.se eller ring 072-402 54 41

 

Övrigt
Meddela eventuella allergier eller annat vi behöver veta. MedLearn förbehåller sig rätten att ställa in planerad kurs varvid inbetalda avgifter återbetalas.