Att hantera hot om våld i arbetet! 2 x föreläsningar på Medlearn i Lund under februari

Resurs 42@33.33x.jpg
Medlearn i Lund erbjuder under februari två föreläsningar om "Att hantera hot om våld i arbetet!"

Säkra dig en plats på föreläsningarna nu!

 

  • Att hantera hot om våld i arbetet! Del 1 
    Tisdag 27 februari 2018. Läs mer om föreläsningen och anmäl dig här

 

  • Att hantera hot om våld i arbetet! Del 2
    Onsdagen 28 februari 2018. Läs mer om föreläsningen och anmäl dig här.