Så här ansöker du

Välj önskad inriktning på utbildning för att få mer information om hur du går vidare och ansöker.

Vuxenskolan (gymnasienivå)

Ansökan gör du hos vuxenutbildningen i din kommun, det är också vuxenutbildningen som behandlar din ansökan och tar beslut. När ansökan är behandlad och du är antagen kommer en kallelse skickas från Medlearn med post en vecka innan kursstart. Frågor angående antagning innan detta hänvisar vi till respektive vuxenutbildning.

 

Arbetsmarknadsutbildning

Du ansöker utbildningen via din handläggare. Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer om arbetsmarknadsutbildningar. Om din arbetsförmedlare bedömer att du kan ta del av en arbetsmarknadsutbildning planerar ni tillsammans vilken utbildning som passar bäst.

 

Yrkeshögskolan

För att ansöka klicka på Ansök >> på respektive utbildningssida 

Ansökningsperiod för tandsköterska och medicinsk sekreterare är 19/2-6/4, sista kompletteringsdag 13/4

Ansökningsperiod för ambulanssjukvårdare är 2/1– 18/5. Sista kompletteringsdag 25/5

 

Nästa utbildningsstart är hösten 2018 och gäller följande YH-utbildningar på MedLearn:

* Tandsköterska platsbunden; Stockholm, Halmstad

* Tandsköterska distans; Södertälje, Kungsbacka, Västerås

* Medicinsk sekreterare platsbunden; Västerås

* Ambulanssjukvårdare platsbunden; Stockholm

 

Övrig information (yrkeshögskolan)

Här finns information om:

Behörighet, Reell kompetens, Fri prövning och Urval

MedLearns antagningsprocess 

Särskilt pedagogiskt stöd

 

Här hämtar du formulär för:

Fri Prövning

Reell kompetens: matematik  svenska  engelska  övrig kurs